Dá se rozvíjet od raného věku, to je 6 způsobů, jak pěstovat empatii

Empatie je schopnost člověka rozpoznat, pochopit a sdílet pocity s ostatními bytostmi. Nejen lidé, ale i zvířata až po fiktivní postavy. Příkladem empatie je, když se někdo dokáže chovat, jako by byl v pozici někoho jiného, ​​aby cítil jeho upřímnost. Chodit v botách toho druhého je termín používaný pro empatii. Když se dokážete postavit jako ostatní lidé, samozřejmě se někdo nebude chovat svévolně a bude pokornější.

Důležitost empatie

Stejně jako vývoj nervy z oceli, postoj empatie se také neobjeví okamžitě. Bez ohledu na to, jak dobrý člověk je, musí být chvíle, kdy se empatie vytrácí kvůli různým faktorům. Ať už jde o životní zkušenosti, emoce, prostředí a další vlivy, které mění postoj člověka k empatii. Proč je důležitá empatie? Některé z důvodů jsou:
  • Je jednodušší pracovat s ostatními lidmi
  • Je snadné budovat přátelství a dokonce i přátelství
  • Vliv na morální rozhodování
  • Odvažte se zaujmout stanovisko, když se s ostatními lidmi zachází neférově
Empatie existuje od dětství, pokračuje během dospívání, dospělosti a stáří. Ale u někoho je tendence být empatičtější k lidem, kteří jsou jim blízcí a podobní. Zde je potřeba vypilovat postoj empatie k ostatním obecně, i těm, kteří jsou jiní. Příklad empatie se nedávno objevil, když Američané vyšli do ulic během protestu „Black Lives Matter“ jako forma solidarity a empatie pro barevné lidi, aby se vyhnuli diskriminaci.

Jak rozvíjet empatii

Vědci se domnívají, že člověk může upřednostňovat a také zvýšit svůj smysl pro empatii. Některé ze způsobů jsou:

1. Setkejte se s různými lidmi

Setkání s přáteli z různých prostředí může procvičit empatii. Je důležité vystoupit ze své komfortní zóny a setkat se s lidmi, kteří jsou odlišní. Ať už jde o rozdíly v zázemí, socioekonomické schopnosti, etnický původ, fyzickou dokonalost a další. Lidé, kteří tráví hodně času s lidmi, kteří jsou jiní, jsou empatičtější. Je to forma přijetí odlišností spíše než zdůrazňování toho, že se lišíte od ostatních.

2. Buďte dobrým posluchačem

Být dobrým posluchačem posiluje empatii Ne každý může být dobrým posluchačem. Empatie hraje v této pozici jistě důležitou roli. Uvědomte si velmi dobře, že když někdo mluví o svých potížích, úkolem posluchače je naslouchat, nikoli odpovídat. Vaším hlavním úkolem je naslouchat příběhu, bez ohledu na to, jak člověk vyjadřuje své emoce. Udělat si čas a naslouchat hlasům jiných lidí je skutečná forma empatie.

3. Vžijte se do někoho jiného

I když je nemožné postavit se jako všichni na 100%, zkuste si alespoň představit, kdybyste v takové pozici byli. Představte si, že jste to zažili. Tento způsob myšlení pomůže vytvořit postoj empatie a také pocit solidarity, aby mohli sdílet to, čemu čelí.

4. Zájem o okolí

Příkladem empatie je, když někdo chce upřímně mluvit s cizím člověkem, který sedí vedle něj v letadle nebo autobusu. Ne vyslýchat, ale lidé, kteří mají vysokou empatii, považují ostatní za atraktivnější než oni sami. To je místo, kde empatie vede k tomu, že člověk chce vidět širším objektivem, co se děje ve světě. Diskutovaným tématem rozhodně nejsou řeči o počasí, ale pochopení perspektivy z cizích očí. Není to snadné, protože to vyžaduje odvahu.

5. Nastartujte společenskou změnu

Nahromaděná empatie může dokonce způsobit velké společenské změny a akce. To se může stát, když lidé s vysokou empatií převezmou iniciativu k sociální akci nebo se shromáždí s jinými lidmi, kteří mají stejné vlastnosti. Je možné, že plody myšlenek lidí s empatií mohou změnit svět.

6. Představivost bez hranic

Lidé, kteří mají vysoký postoj k empatii, také nebudou váhat představovat si bez omezení. Samozřejmě směrem k pozitivnější změně světa. Jako příklad empatie při kampani za globální oteplování se empatičtí lidé neváhají postavit, aby si přečetli perspektivy společností zabývajících se neobnovitelnou ropou. Příklady empatie lze začít od jednoduchých věcí, ne vždy grandiózních a fenomenálních. Děti mohou dokonce navodit pocit empatie tím, co je učí jejich rodiče nebo jejich nejbližší. Složitější je, aby tato empatie nevyprchala. Empatii lze uplatnit v každém kontextu vztahů s ostatními lidmi. Od nadřízených po podřízené, přátelství, příbuzenství a mnoho dalšího. [[related-article]] Na druhou stranu je pravda, že vysoce empatičtí lidé mohou být manipulativními lidmi zneužiti. Hlavně, když člověk ignoruje logiku a realitu. Tomu se však lze vyhnout tím, že zůstanete otevření změnám a rozdílům, aby nebyli snadno „slepí“.