To je funkce vejcovodů v ženském reprodukčním systému

Vejcovod, také známý jako vejcovod, je součástí anatomie, kde začíná každý nový život každého druhu savců, včetně člověka. Vejcovody jsou párové vejcovody, které se táhnou kolem vaječníků až k horní části dělohy. Každý vejcovod je asi 10 cm dlouhý a velký jako brčko.

Funkce vejcovodu a stavba jeho částí

Tento vejcovod lze rozdělit na několik částí. Vejcovod, který je nejblíže vaječníku, má nálevkovitý tvar nazývaný vejcovodné infundibulum. Dveře do infundibula, kudy vstupuje ovulované vajíčko, se nazývají ostium. Mezitím okraje infundibula, které vypadají jako prsty, se nazývají fimbrie. Jak název napovídá, hlavní funkcí vejcovodu nebo vejcovodu je přenášet vajíčka z vaječníků do dělohy. Když dojde k oplodnění, spermie vycestují z dělohy do zkumavky, aby našli a oplodnili vajíčko. Vajíčka jsou odebírána z fimbrie a poté nesena do dělohy. Tento pohyb je řízen peristaltickými údery a řasinkami, které jsou výsledkem kontrakce tubusových svalů. Oplodněné vajíčko pak pokračuje ve svém pohybu směrem k děloze.

Zdravotní problémy, které mohou napadnout vejcovod

Stejně jako jiné tělesné orgány, i vejcovod může mít zdravotní problémy. Níže jsou uvedeny některé zdravotní problémy, které se mohou v tomto orgánu vyskytnout.

1. Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství je nejčastější stav vejcovodu. K tomuto těhotenství dochází, když se oplodněné vajíčko uhnízdí mimo dělohu, obvykle do jednoho z vejcovodů. Pokud je tomu tak, z oplodněného vajíčka se nemůže vyvinout plod. Toto těhotenství nelze udržet, protože může ohrozit vaše zdraví. Mimoděložní těhotenství obvykle nemá žádné příznaky. Existují však také osoby trpící tímto těhotenstvím, které mají příznaky a mají tendenci se objevit přibližně ve 12. týdnu těhotenství. Tyto příznaky zahrnují bolest břicha na jedné straně, po níž následuje vynechání menstruace (jako známka těhotenství), hnědý výtok nebo krvácení a nepříjemné pocity při močení.

2. Ucpané vejcovody

Ucpaný vejcovod nebo vejcovod zablokuje průchod spermie k vajíčku a také cestu zpět do dělohy pro oplodněné vajíčko. K tomuto zablokování obvykle dochází v důsledku jizvy, pánevních adhezí a infekce ve vejcovodech. Ucpané vejcovody většinou nevykazují žádné příznaky. Ve většině případů je blokáda obvykle zaznamenána až poté, co měli potíže s početím. Některé z příčin zablokovaných vejcovodů jsou zánětlivá onemocnění pánve, pohlavně přenosné choroby, mimoděložní těhotenství, myomy a endometrióza. Pokud je ucpání způsobeno poškozeným vejcovodem, lékař zpravidla odstraní poškozenou část a spojí dvě zdravé části. Mezitím, pokud je blokáda způsobena velkým množstvím jizvy, léčba k odstranění blokády nemusí být možná. Pokud je však zjizvená tkáň, která blokuje vejcovod, stále malá, lékař provede laparoskopickou operaci k odstranění blokády a otevření vejcovodu nebo vejcovodu. [[související články]] Kromě toho mohou vejcovody trpět i dalšími zdravotními problémy, jako je neplodnost, chlamydie a záněty způsobené ztluštěním vejcovodů. Udržování správné funkce vejcovodu nebo vejcovodu je pro ženu důležité. Dbejte proto na to, abyste své intimní orgány vždy udržovali v čistotě a vyvarujte se chování, které může narušit jejich zdraví.