Je ethanol škodlivý pro lidi?

Ethanol je bezbarvá kapalina a je derivátem alkoholu. To odpovídá, zda je etanol nebezpečný, protože je hořlavý. Ve skutečnosti může konzumace těchto látek vést ke kómatu a smrti. Již před staletími se ethanol používá při přípravě vody a dalších materiálů, jako jsou chloridy a uhlovodíky. Nejen pro alkoholické nápoje se tato tekutina používá i v dalších produktech, jako jsou parfémy, léky, až po čisticí prostředky pro domácnost.

Je etanol nebezpečný?

Nejčastěji používanou směsí etanolu je E85, sestávající z 85 % denaturovaného etanolového paliva (není pro spotřebu) a 15 % benzínu nebo jiných uhlovodíků. Jeho použití pro produkty jako:
 • odlakovač na nehty
 • Parfém
 • Biopalivo
 • Konzervační prostředek na benzín
 • Konzervační prostředek pro vzorky biochemických produktů
 • Drogy
 • Čisticí prostředky pro domácnost
 • Kosmetický výrobek
Bez ohledu na to, jak často se ethanol používá, je to nebezpečná látka. Etanol je velmi hořlavý, takže jej uživatelé musí dobře znát bod vzplanutí nebo teplota, při které může palivo způsobit požár. Konzumace etanolu bez rozdílu může vést ke kómatu a smrti. Kromě toho má etanol také potenciál mít karcinogenní vlastnosti. Některá z rizik, která způsobují, že etanol je třeba skladovat a zpracovávat s velkou opatrností, jak v práci, tak v domácnosti. [[Související článek]]

Vliv etanolu na tělo

Ethanol je bezbarvá kapalina, která je snadno rozpustná ve vodě. Vstřebávání etanolu je především v tenkém střevě. Konzumace alkoholu v krátké době nebo v příliš velkém množství může zvýšit koncentraci alkoholu v krvi. Proces metabolismu alkoholu nebo etanolu probíhá v játrech. Enzym dehydrogenáza přeměňuje alkohol na acetaldehyd, typ látky, která účinek způsobuje kocovina. Pak jed acetaldehyd tato se znovu přemění na kyselinu octovou a nakonec na oxid uhličitý a vodu. Proces odstraňování alkoholu probíhá močí, dechem a potem. Konzumace alkoholu a etanolu má navíc vliv na výkon kyselina gama-aminomáselná, neurotransmitery, které inhibují nepříznivé neurologické reakce. V důsledku toho alkohol hůře reaguje centrální nervový systém. Snižuje se také fyzická a kognitivní kapacita. Je třeba také poznamenat, že k této reakci dojde i při konzumaci alkoholu pouze v malých množstvích. Pocit euforie při konzumaci malého množství alkoholu se může změnit v depresi, když je hladina vypitého alkoholu příliš vysoká. Ethanol konzumovaný v alkoholu dlouhodobě může také zvýšit toleranci. To znamená, že k dosažení očekávaného pocitu je potřeba více alkoholu. Když tělo začne být závislé na alkoholu, náhlé vysazení způsobí příznaky výběry. Nepodceňujte se kvůli procesu vybrání To může způsobit nadměrnou úzkost, třes, halucinace, záchvaty a dokonce ohrozit člověka na životě.

Zabraňte expozici etanolu

Jakmile pochopíte, že ethanol lze léčit v alkoholu nebo jiných produktech, je důležité vědět, jak se této látce bezpečně vystavit. K expozici může dojít vdechováním, kontaktem s kůží nebo požitím. Všechny tyto stavy jsou velmi vážné a je třeba je správně zvládat, aby nepředstavovaly nebezpečí. Když musíte použít přímo etanol, měli byste používat ochranu dýchacích cest, obuv boty, gumové rukavice, zástěra průmyslová specialita, montérky, ochranné brýle a také obličejové štíty. Co tedy dělat při náhodném kontaktu s etanolem?
 • Inhalace

Po náhodném vdechnutí etanolu okamžitě vyhledejte dobře větrané místo, abyste se nadýchali čerstvého vzduchu. Kromě toho kontaktujte lékařský personál, abyste získali další léčbu.
 • kožní kontakt

Lidé vystavení působení etanolu prostřednictvím kontaktu s pokožkou by ji měli okamžitě omýt teplou vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Kontakt s očima

Náhodné potřísnění etanolem by mělo být okamžitě ošetřeno proplachováním očí po dobu nejméně 15 minut bez zastavení. Kontaktujte také zdravotnický personál.
 • Spolkl

Při požití si okamžitě lehněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Nic nepijte, protože by se to mohlo zhoršit. Vynucené zvracení se také nedoporučuje, protože může být nebezpečné. Skladování etanolového materiálu také nemůže být nedbalé kvůli jeho korozivní povaze. Nejvíce se doporučuje skladovací místo z materiálů nerezová ocel protože není náchylný ke korozi. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Etanol je látka, která je všude kolem nás. Pokud dojde k náhodnému vystavení přímému kontaktu v práci nebo doma, okamžitě proveďte vhodná manipulační opatření. Chcete-li dále diskutovat o krocích manipulace a jak bezpečně spravovat etanol, zeptejte se přímo lékaře v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhnout nyní na App Store a Google Play.