Důležité vědět! Následuje struktura a funkce buněk lidského těla

Věděli jste, že v lidském těle je asi 30 bilionů buněk? Každá část vašeho těla, i ta nejmenší, se skládá z různých tvarů a typů buněk. Ve skutečnosti je ve vašem těle asi 200 různých typů buněk. Přestože existuje mnoho různých typů, struktura a funkce buněk jsou obecně stejné. Buněčná struktura a funkce hrají hlavní roli při udržování vašeho života.

Jaké jsou struktury a funkce buněk?

Funkce každé buňky se liší podle toho, kde je potřeba. Strukturu a funkci buněk u člověka lze však obvykle rozdělit do několika částí, a to:
 • Jádro a jadérko

Struktura a funkce nejdůležitějších buněk se nachází v buněčném jádře nebo v jádře a jadérku. Jádro je centrální částí buňky, která řídí celý proces buněčného těla. Uvnitř jádra je sbírka chromatinových vláken, která obsahují DNA. Kromě chromatinových vláken se v jádře nachází jadérko, které je pevnou součástí jádra ribonukleová kyselina (RNA), která napomáhá procesu tvorby bílkovin v buňkách.
 • Cytoplazma

Cytoplazma je tekutina v buňce, která je součástí struktury a funkce buňky. Cytoplazma působí jako zprostředkovatel chemických reakcí v buňkách a napomáhá výkonu buněčných organel nebo orgánů v buňkách. Cytoplazma také pomáhá procesu vývoje, růstu a replikace tělesných buněk. Cytoskelet působí jako podpora pro buněčné tělo
 • Cytoskelet

Cytoskelet je to, co podporuje tvar buňky a sahá od jádra, přes cytoplazmu až k buněčné membráně. Bez cytoskeletu by buňka neměla tvar a zhroutila by se. [[Související článek]]
 • Mitochondrie

Mitochondrie jsou součástí struktury a funkce buněk, které jsou poměrně důležité, protože hrají roli v procesu buněčného dýchání. V mitochondriích dochází ke glykolýze, která funguje tak, že produkuje energii, kterou mohou buňky využít.
 • Ribozomy

Ribozomy jsou rozptýleny v cytoplazmě a jsou obvykle shluky v částech buňky, které mají specifickou funkci. Ribozomy fungují jako místo pro syntézu proteinů k využití informací v DNA.
 • Endoplazmatické retikulum

Jedním z dalších buněčných orgánů je endoplazmatické retikulum, které je tvořeno plazmatickou membránou, která je spojena s vnější vrstvou jádra. Funkcí endoplazmatického retikula je modifikovat tvorbu proteinů na enzymy a další sloučeniny. Endoplazmatické retikulum také produkuje tuky, hormony a sacharidy. Endoplazmatické retikulum má dvě části, a to drsnou část (SER), která tvoří hormony, enzymy, sacharidy a tuky, a hladkou část (RER), která modifikuje proteiny. Lysozomy rozkládají odpad a neužitečné sloučeniny
 • lysozomy

Podobně jako v lidském těle i buňky obsahují nečistoty nebo sloučeniny, které se po ukončení metabolického procesu buňky nevyužijí. Lysozomy jsou buněčné orgány, které obsahují trávicí enzymy, které hrají roli při rozkladu těchto sloučenin
 • Golgiho tělo

Golgiho tělo nebo to, co lze nazvat Golgiho aparát, je buněčná struktura a funkce, která hraje roli při shromažďování tuků a bílkovin z endoplazmatického retikula do váčků, které je distribuují do dalších částí buněk.
 • Vakuoly a vezikuly

Vakuoly a vezikuly jsou dvě buněčné struktury a funkce, které hrají roli v distribuci složek v buňce do různých částí buňky. Rozdíl mezi vakuolami a váčky spočívá ve schopnosti váčků, aby se mohly spojit s jinými buněčnými částmi.
 • buněčná membrána

Buněčná membrána je nejvzdálenější vrstvou buňky a slouží k oddělení buňky od materiálů vně buňky. Buněčná membrána pomáhá buňce, aby byla schopna udržovat vnitřek buňky a kontrolovat látky, které do buňky vstupují a z ní odcházejí. Buňky nehrají roli pouze při tvorbě orgánů

Buněčná funkce obecně

Kromě struktury a funkce buňky samotné existují v těle funkce buňky jako celku. Funkce buněk se liší a závisí na složení bílkovin, které je tvoří. Buňky hrají roli v různých procesech v těle, jako jsou:
 • Formování těla a jeho orgánů
 • Růst a vývoj těla
 • Reprodukční proces
 • Distribuce živin, nečistot a dalších sloučenin v těle
 • Metabolický proces
 • Výroba energie pro tělo

Poznámky od SehatQ

Přestože struktura a funkce buněk závisí na bílkovinách, které je tvoří, obecně mají buňky v lidském těle výše uvedené části. Struktura a funkce buněk hraje velmi důležitou roli při každé činnosti, kterou člověk vykonává, a to jak při odpočinku, tak při práci.